Latvijas Institūts (LI) ceturtdien, 21. aprīlī Vidzemes Augstskolā (ViA) rīko “Latvijas stāstu darbnīcu”, kuras mērķis ir pārrunāt ar Latvijas popularizēšanu ārvalstīs saistītus jautājumus ar studentiem, kas atgriezušies no apmaiņas studijām, vai plāno tajās doties nākotnē. Darbnīcas sākumā LI pārstāvji iepazīstinās ar šobrīd pieejamajiem materiāliem, bet otrajā daļā ViA studentiem būs iespēja dalīties ar viedokli un idejām par stāstiem, kurus nākotnē varētu izmantot Latvijas Institūts.

Dodoties studēt uz ārzemju augstskolām, studentiem nereti jāprezentē sava valsts, tādēļ LI sadarbībā ar Latvijas augstskolām plāno sagatavot vienotus vēstījumus un prezentācijas rīku komplektu, kas studentiem palīdzēs par Latviju ārvalstīs stāstīt pārliecinošāk. Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras datiem, 2014./2015. akadēmiskajā gadā no Latvijas Erasmus programmā studēt vai praksē uz ārzemēm devušies 2030 studējošo. Šajā skaitā nav ietverti tie studenti, kuri studijas ārzemēs uzsāk citu programmu ietvaros vai par personiskajiem līdzekļiem, kas nozīmē, ka faktiski apmaiņas studentu no Latvijas katru gadu ir vēl vairāk. LI uzskata, ka šie studenti, kuri vienu vai vairākus semestrus studē citur, ir lieliski Latvijas pārstāvji, kas popularizē savu valsti, tāpēc vēlas viņus iesaistīt savās komunikācijas programmās.

Pirmā “Latvijas stāstu darbnīca” marta beigās notika Ventspils Augstskolā (VeA). Tās laikā studenti dalījās ar saviem ierosinājumiem par to, kādi elementi, viņuprāt, jāiekļauj vēstījumos par Latviju, kā arī kādi priekšmeti palīdzētu Latviju veiksmīgāk prezentēt. VeA studentiem šķita būtiski uzvērt Latvijas iedzīvotāju ciešo saikni ar dabu, stāstīt par mājražošanu, ogošanu, sēņošanu, māņticību, kā arī Latvijas sasniegumiem inovatīvu, dabai draudzīgu risinājumu radīšanā, un sportu. Latvijas Institūts plāno rīkot “Latvijas stāstu darbnīcas” arī citās Latvijas augstskolas.

LI darbības mērķis ir veicināt Latvijas pozitīvu starptautisku atpazīstamību, veidojot konkurētspējīgu valsts identitāti. LI izplata informāciju un sagatavo drukātus, audiovizuālus un interaktīvus informatīvus materiālus par Latviju, kā arī organizē Latvijas popularizēšanas pasākumus Latvijā un ārvalstīs. Visi LI produkti ir brīvi pieejami ikvienam valsts iedzīvotājam reprezentatīviem mērķiem.

Attēli: Kadri no iepriekšējās “Latvijas stāstu darbnīcas” Ventspils Augstskolā 2016. gada 30. martā: https://www.flickr.com/photos/140654936@N05/albums/72157666719732351