Šobrīd meklējam 3 jaunus kolēģus.

 

1.

“LATVIJAS INSTITŪTS izsludina konkursu uz vakanto administratīvo projektu koordinatora (darbinieka) amata vietu uz nenoteiktu laiku.

 

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība ekonomikā, jurisprudencē vai finansēs;
 • Pieredze projektu koordinēšanā (organizēšana, plānošana);
 • Ļoti labas angļu valodas zināšanas (C1 līmenī) un citas svešvalodas zināšanas, trešās svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Izpratne par valsts pārvaldes iekārtu un administratīvo procesu valsts iestādēs;
 • Darba pieredze valsts institūcijās;
 • Prasme strādāt ar datoru;
 • Komunikabilitāte, spēja analizēt problēmas un rast to risinājumus;
 • Prasme organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.

Galvenie amata pienākumi:

Vadīt Latvijas Institūta (turpmāk – LI) biroja darbu:

 • organizēt LI informācijas apriti, lietvedības un personālvadības darbu un personālvadību;
 • koordinēt iekšējo darba organizāciju un kontroli;
 • identificēt un formulēt informācijas aprites problēmas un konsultēt vadību par iespējamiem risinājumiem;
 • piedalīties projektu izstrādāšanā un koordinēšanā,
 • nodrošināt LI darba plānošanas dokumentu, atskaišu un projektu dokumentācijas sagatavošanu savas kompetences ietvaros;
 • kontrolēt un saskaņot darbu izpildes termiņus;
 • pārstāvēt LI sadarbībā ar partneriem un klientiem;
 • nodrošināt informatīvo materiālu uzskaiti, izsniegšanu (t.sk. preču pavadzīmju noformēšanu un norakstīšanas aktu sagatavošanu) un inventarizāciju;
 • nodrošināt  tekstu, foto un video materiālu datu bāzes materiālu izplatīšanu un izmantošanu atbilstoši autortiesību aktiem un noslēgtajiem līgumiem;
 • koordinēt LI budžeta plānu, finansējuma tāmju un atskaišu par izpildi sagatavošanu, pārraudzīt grāmatvedības darbu;
 • koordinēt LI juridisko jautājumu risināšanu (t.sk. līgumu izstrādi, uzskaiti un kontroli, iekšējo normatīvo aktu izstrādi, publisko iepirkumu dokumentu izstrādi, organizēšanu un tml.);
 • savas kompetences ietvaros pārstāvēt LI darba grupās, valsts pārvaldes institūcijās, citās iestādēs un organizācijās;
 • savas kompetences ietvaros pildīt citus direktora rīkojumus un iesaistīties jebkādu projektu realizācijā, kas nepieciešami LI darbības mērķa un uzdevumu sasniegšanai un nav pretrunā ar darba likumdošanu.

Latvijas Institūts piedāvā:

Bruto mēnešalgu no 835 līdz 1190 EUR (darbinieka amatam noteikta: 32.saime, 9.mēnešalgu grupa) un veselības apdrošināšanu.

 

Pretendentus lūdzam pieteikties līdz 30.08.2019. (ieskaitot):

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju nosūtot uz e-pasta adresi konkurss@mfa.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 67016469.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ārlietu ministrija informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ārlietu ministrija, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV 1395.

Papildus informācija par fizisko personu datu apstrādi Ministrijā ir pieejama: https://www.mfa.gov.lv/ministrija/arlietu-ministrijas-fizisko-personu-datu-aizsardzibas-noteikumi

 

 

2.

“LATVIJAS INSTITŪTS izsludina konkursu uz vakanto informatīvo projektu koordinatora (darbinieka) amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība;
 • Izcilas angļu valodas zināšanas (C2 līmenī) un citas svešvalodas zināšanas, trešās svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Prasme strādāt ar datoru un interneta resursiem, t.sk. sociālo mediju vidē;
 • Pieredze darbā ar mājaslapas administrēšanu;
 • Pieredze liela apjoma informācijas atlasīšanā, sagatavošanā un apstrādāšanā;
 • Pieredze faktoloģisku tekstu saturiskā veidošanā un rakstīšanā angļu valodā;
 • Pieredze tekstu angļu valodā literārā un gramatiskā rediģēšanā;
 • Pieredze projektu koordinēšanā un publiskajā komunikācijā
 • Komunikabilitāte, spēja analizēt problēmas un rast to risinājumus;
 • Prasme organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un vadīt Latvijas Institūta IT projektus;
 • attīstīt un veidot valsts portāla ārvalstu auditorijām Latvia.eu un citu elektronisko resursu saturu angļu un latviešu valodā;
 • koordinēt informācijas materiālu (digitālu un drukātu) par Latviju svešvalodās izstrādi un izplatīšanu;
 • veidot un uzturēt tekstu, foto un video materiālu datu bāzi, uzraudzīt materiālu izplatīšanu un izmantošanu atbilstoši autortiesību aktiem un noslēgtajiem līgumiem;
 • veicināt pozitīvas informācijas izplatīšanu par Latviju ārpus tās un īstenot komunikācijas projektus ar ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem;
 • gatavot preses ziņas Latvijas plašsaziņas līdzekļiem;
 • koordinēt un pēc nepieciešamības vadīt Latvijas Institūta organizētās prezentācijas;
 • iesaistīties Latvijas Institūta sadarbības partneru un sadarbības partneru rīkotajos informatīvajos / prezentācijas pasākumos (izstādes, stendi, semināri, u.tml.) ar mērķi veidot pozitīvu Latvijas atpazīstamību ārvalstu auditorijās.
 • savas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas Latvijas un ārvalstu auditorijām par Latviju un Latvijas Institūta darbību;
 • savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas Institūtu darba grupās, iepirkumu komisijās, saskarsmē ar valsts pārvaldes, pašvaldību, privātā un nevalstiskā sektora organizācijām;
 • koordinēt Latviju popularizējošus pasākumus un projektus;
 • savas kompetences ietvaros pildīt citus direktora rīkojumus un iesaistīties jebkādu projektu realizācijā, kas nepieciešami LI darbības mērķa un uzdevumu sasniegšanai un nav pretrunā ar darba likumdošanu.

Latvijas Institūts piedāvā:

Bruto mēnešalgu no 835 līdz 1190 EUR (darbinieka amatam noteikta: 32.saime, 9.mēnešalgu grupa) un veselības apdrošināšanu.

 

Pretendentus lūdzam pieteikties līdz 30.08.2019. (ieskaitot):

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju nosūtot uz e-pasta adresi konkurss@mfa.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 67016469.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ārlietu ministrija informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ārlietu ministrija, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV 1395.

Papildus informācija par fizisko personu datu apstrādi Ministrijā ir pieejama: https://www.mfa.gov.lv/ministrija/arlietu-ministrijas-fizisko-personu-datu-aizsardzibas-noteikumi

 

 

3.

“LATVIJAS INSTITŪTS izsludina konkursu uz vakanto sabiedrisko attiecību speciālista (darbinieka) amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība;
 • Izcilas angļu valodas zināšanas (C2 līmenī) un citas svešvalodas zināšanas, trešās svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Pieredze projektu koordinēšanā un publiskajā komunikācijā;
 • Pieredze liela apjoma informācijas atlasīšanā, sagatavošanā un apstrādāšanā;
 • Pieredze faktoloģisku tekstu saturiskā veidošanā un rakstīšanā angļu valodā;
 • Pieredze tekstu angļu valodā literārā un gramatiskā rediģēšanā;
 • Prasme strādāt ar datoru un interneta resursiem, t.sk. sociālo mediju vidē;
 • Prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, strādāt komandā, t.sk. paaugstināta stresa apstākļos;
 • Pieredze darbā ar plašsaziņas līdzekļiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • veicināt pozitīvas informācijas izplatīšanu par Latviju ārpus tās un īstenot komunikācijas projektus ar ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem;
 • plānot, koordinēt un organizēt Latviju popularizējošus projektus;
 • gatavot preses ziņas Latvijas plašsaziņas līdzekļiem;
 • iesaistīties informācijas materiālu (drukātu un digitālu) par Latviju svešvalodās izstrādē un izplatīšanā;
 • iesaistīties tekstu, foto un video materiālu datu bāzes papildināšanā, uzraudzīt materiālu izplatīšanu un izmantošanu atbilstoši autortiesību aktiem un noslēgtajiem līgumiem;
 • pārraudzīt Latvijas Institūta uzturēto interneta vietņu administratora darbu;
 • koordinēt Latvijas Institūta īstenoto informatīvo projektu, prezentāciju organizēšanu;
 • koordinēt Latvijas institūta iesaisti citu institūciju /sadarbības partneru rīkotajos informatīvajos / prezentācijas pasākumos (izstādes, stendi, semināri, u.tml.) ar mērķi veidot pozitīvu Latvijas atpazīstamību ārvalstu auditorijās;
 • savas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas Latvijas un ārvalstu auditorijām par Latviju un Latvijas Institūta darbību;
 • organizēt un koordinēt praktikantu piesaisti darbam Latvijas Institūtā;
 • savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas Institūtu darba grupās, iepirkumu komisijās, saskarsmē ar valsts pārvaldes, pašvaldību, privātā un nevalstiskā sektora organizācijām;
 • savas kompetences ietvaros pildīt citus direktora rīkojumus un iesaistīties jebkādu projektu realizācijā, kas nepieciešami LI darbības mērķa un uzdevumu sasniegšanai un nav pretrunā ar darba likumdošanu.

  Latvijas Institūts piedāvā:
  Bruto mēnešalgu no 1052 līdz 1382 EUR (darbinieka amatam noteikta: 24.saime, 11.mēnešalgu grupa) un veselības apdrošināšanu. Pretendentus lūdzam pieteikties līdz 30.08.2019. (ieskaitot):

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju nosūtot uz e-pasta adresi konkurss@mfa.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 67016469.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ārlietu ministrija informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ārlietu ministrija, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV 1395.

Papildus informācija par fizisko personu datu apstrādi Ministrijā ir pieejama: https://www.mfa.gov.lv/ministrija/arlietu-ministrijas-fizisko-personu-datu-aizsardzibas-noteikumi