Šodien Latvijas Institūtā ēnu dienas ietvaros viesojās četras uzņēmīgas meitenes: Laura Brutāne, Elīna Smetaņina, Endija Melle un Justīne Ārgale no divām Latvijas skolām – Ogres 1. vidusskolas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas. Dienas iesākumā meitenes noskatījās Latvijas Institūta prezentāciju par tā mērķiem, uzdevumiem un iepriekšējā gadā paveikto. Pēc tam “ēnas” iepazinās ar Latvijas Institūta darbinieku ikdienas pienākumiem un pildīja praktiskos uzdevumus, proti, pētīja un analizēja LI sadarbības partneru sociālos tīklus un komunikācijas stratēģijas, kā arī komunikācijas metodes ar sabiedrību kaimiņvalstu interneta vietnēs. Noslēgumā meitenes LI kolektīvam prezentēja iegūto informāciju un sniedza savu ieskatu par izmantotajām komunikācijas stratēģijām. Iepazīšanos noslēdzām ar smaidīgu kopbildi un vēlam veiksmi Laurai, Elīnai, Endijai un Justīnei mācībās un studiju virziena izvēlē!