LATVIJAS INSTITŪTS

Adrese: Pils iela 21, Rīga, LV -1050, LATVIJA
E-pasts: info@li.lv
Telefons: +371 67503663, fax: +371 67503669

Reģistrācijas numurs:  90009743212  

 

Darba laiks:

Darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00. Pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 15.00.

 

 

Direktore

Vita Timermane-Moora

Tālrunis: + 371 67503663

E-pasts: vita.timermane@li.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Paula Prauliņa

Tālrunis: + 371 67503653

E-pasts: paula.praulina@li.lv

Darbs ar Latvijas plašsaziņas līdzekļiem un sadarbības partneriem, ārvalstu žurnālistu vizīšu koordinēšana. Ziņas, informācijas apskati par Latviju un digitālā komunikācija. Portāls www.latvia.eu, Facebook lapa „If you like Latvia, Latvia likes you” u.c.

 

Lietvedības sekretāre

Inese Tarvāne

Tālrunis: +371 67503663

E-pasts: inese.tarvane@li.lv

LI sekretariāts, administratīvie un personāla jautājumi.