Par godu Latvijas valsts de jure pastāvēšanas simtgadei Latvijas Institūts sadarbībā ar Ārlietu Ministriju izdevis brošūru “de jure 100”. Digitālā versijā tā no šodienas pieejama Latvijas Institūta uzturētajā vietnē  www.latvia.eu, sadaļā “de jure 100”.

Brošūrā aprakstīts ceļš uz Latvijas de jure atzīšanu 1921. gada 26. janvārī, kā arī skaidrota de jure atzīšanas nozīme latviešu, angļu un franču valodās.

Brošūra pieejama arī drukātā formātā Latvijas Institūtā.