Latvijas un Krievijas miera līguma II pants:

 

"Izejot no Krievijas Sociālistiskās Federatīvās Padomju Republikas pasludinātām visu tautu tiesībām uz brīvu pašnoteikšanos neizņemot pat pilnīgu atdalīšanos no valsts, kuras sastāvā viņas ietilpst, un ievērojot Latvijas tautas noteikti izsacīto gribu uz patstāvīgu valsts dzīvi, Krievija bez ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību, patstāvību un suverenitāti un labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atsakās no visām suverēnām tiesībām, kuras piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas tautu un zemi kā uz bijušās valsts - tiesiskās iekārtas, tā arī uz starptautisko līgumu pamata, kuri še aprādītā nozīmē zaudē savu spēku uz nākošiem laikiem. No agrākās piederības pie Krievijas Latvijas tautai un zemei neizceļas nekādas saistības attiecībā uz Krieviju."

 

Latvijas un Krievijas miera līgums reģistrēts ANO līgumu datu bāzē (Tautu Savienības līgumi). Pilns Latvijas un Krievijas miera līguma teksts lasāms šeit.

 

Uzzini svarīgāko par Latvijas-Krievijas miera līgumu 3 minūtēs, noskatoties šo Ārlietu Ministrijas veidoto video, un iepazīsti pasākuma programmu.