10. aprīlī Uzbekistānā, Karakalpakstānas reģiona galvaspilsētā Nukusā norisinājās starptautiska konference, veltīta tūrisma ilgtspējīgai attīstībai Karakalpakstānas reģionā. Konferencē piedalījās arī Latvijas Institūta direktore Aiva Rozenberga, kura klātesošajiem izklāstīja Latvijas pieredzi valsts popularizēšanas nodrošināšanā, iepazīstināja ar valsts 100-gadei veltīto pasākumu gatavošanu un ar to saistītajiem valsts popularizēšanas pasākumiem, kā arī ar 100-gadei veltītā logotipa izstrādi un aprakstu.

 

Tūrisma kā ekonomikas virziena attīstībai Uzbekistānā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība – tiek pieņemti lēmumi un rīkojumi, tomēr tiek atzīts, ka kvalitatīvai nozares attīstībai nepieciešama citu valstu pieredzes iepazīšana. Konferences noslēguma sadaļā dalībnieki dalījās diskusiju paneļos, lai apspriestu juridiskās bāzes veidošanas nianses, izskatītu praktiskus piemērus tūristu piesaistes veicināšanai, ekotūrisma attīstību. Aiva Rozenberga vadīja diskusiju paneli par Karakalpakstānas reģiona zīmološanas attīstīšanu.

 

Konferenci organizēja UNESCO Taškentas birojs sadarbībā ar Uzbekistānas parlamenta Olij Mažlis augšpalātas – Senāta atbalstu. Pasākumā piedalījās vairāki senatori, Uzbekistānas Valsts tūrisma aģentūras, Kultūras ministrijas, citu ar tūrisma industrijas attīstību saistītu organizāciju pārstāvji, arī ANO Starptautiskās Tūrisma organizācijas pārstāvji.