IZDEVUMU TĀMES

Latvijas Institūta Pamatbudžeta programmas pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam 

Precizēta Latvijas Institūta Pamatbudžeta programmas pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (I)

Precizēta Latvijas Institūta Pamatbudžeta programmas pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (II)

Precizēta Latvijas Institūta Pamatbudžeta programmas pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (IV)

Precizēta Latvijas Institūta Pamatbudžeta programmas pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (V)

Precizēta Latvijas Institūta Pamatbudžeta programmas pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (VI)

Precizēta Latvijas Institūta Pamatbudžeta programmas pasākumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (VII)

Precizēta Latvijas Institūta Pamatbudžeta programmas pasākumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (VIII)

Precizēta Latvijas Institūta Pamatbudžeta programmas pasākumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (IX)

Precizēta Latvijas Institūta Pamatbudžeta programmas pasākumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (X)

Precizēta Latvijas Institūta Pamatbudžeta programmas pasākumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (XI)

Precizēta Latvijas Institūta Pamatbudžeta programmas pasākumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (XII)

Precizēta Latvijas Institūta Pamatbudžeta programmas pasākumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (XIII)

 

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA (ESF) PROJEKTU UN PASĀKUMU ĪSTENOŠANA

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (I)

Precizēta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (II)

 

DIASPORAS PROJEKTU UN PASĀKUMU ĪSTENOŠANA

Pamatbudžeta programmas, apakšpropgrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (I)

 

ATALGOJUMS

Amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2017.gada novembrī