08.09
2016
LI direktore piedalīsies Latgales dienās Īrijā

LI direktore piedalīsies Latgales dienās Īrijā

Latvijas Institūta (LI) direktore Aiva Rozenberga šo piektdien dosies uz Īriju, lai piedalītos Latgales dienās, kuras rīko Īrijas Latvijas tirdzniecības kamera, Latviešu asociācija Īrijā “LatWest” un Latvijas vēstniecība Dublinā.

A.Rozenberga piedalīsies Latgales dienu pasākumos ar aicinājumu tiem, kas aizceļojuši no Latvijas, saglabāt ciešus kontaktus ar cilvēkiem Latvijā, domāt par jaunām sadarbības iespējām, kā arī apsvērt atgriešanās iespēju tad, kad cilvēki būs tam gatavi. Viņa arī informēs Latgales dienu dalībniekus par LI iniciatīvām, piemēram, sadarbības projektiem ar Latvijas pašvaldībām un darba devējiem, kuru mērķis ir uzlabot darba un saziņas vidi, lai Latvija kļūtu par darbam un dzīvei pievilcīgāku valsti.

Latgales dienas no 8. līdz 11. septembrim notiks Īrijas pilsētā Klērmorisā, un to mērķis ir sekmēt interesi par sadarbības iespējām starp Īriju un Latviju. Tajās plānoti pasākumi informācijas apmaiņai ar Latgales pašvaldībām, amatniekiem, uzņēmējiem kultūras un sporta pārstāvjiem, kā arī Īrijas iedzīvotāju iepazīstināšana ar Latvijas kultūras mantojumu, tūrismu, biznesa, valsts un pašvaldību darbības principiem.

Ar mērķi uzturēt saikni ar Latviju un veidot sadarbību kultūrā, tūrismā, izglītībā, un uzņēmējdarbībā, Latvijas reģionu dienas Īrijā notiek kopš 2015. gada, kad tika sarīkotas Kurzemnieku dienas. Nākamgad plānotas Zemgales dienas, bet 2018. gadā, kad Latvija svinēs valstiskuma simtgadi – Vidzemes dienas. 

 

Attēls: Latgales koncertzāle GORS

Foto: Aleksandrs Tolopilo

vairāk

07.09
2016
Noskatieties video tiešraides “Novadu tēls = Latvijas tēls” ierakstu

Noskatieties video tiešraides “Novadu tēls = Latvijas tēls” ierakstu

7. septembrī Latvijas Institūta direktore Aiva Rozenberga video tiešraidē uzrunāja Latvijas pašvaldību darbiniekus, aicinot pašvaldības domāt par īpaša piedāvājuma veidošanu tiem, kas vēlas atgriezties Latvijā. A. Rozenberga arī atgādināja pašvaldībām par iespējām iesaistīties dažādos starptautiskos projektos novadu un pilsētu reģionālās un starptautiskās atpazīstamības veicināšanai.

 

Tiešraides ierakstu var noskatīties Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3276-video-tiesraide-novadu-tels-latvijas-tels

vairāk

19.08
2016
Aicina pašvaldības domāt par piedāvājumu tiem, kas vēlas atgriezties

Aicina pašvaldības domāt par piedāvājumu tiem, kas vēlas atgriezties

“Latvijas Institūts (LI) aicina novadu un pilsētu pašvaldības domāt par savu piedāvājumu cilvēkiem, kas vēlētos atgriezties,” turpinot darbu pie sociālās kustības #GribuTeviAtpakaļ praktiskajiem soļiem šodien Mālpilī Latvijas pašvaldību komunikācijas speciālistiem teica LI direktore Aiva Rozenberga. Viņa uzsvēra, ka svarīgi nenodalīt savus cilvēkus no aizbraukušajiem, jo Latvijai ir svarīgs ikviens. Būtiski, lai tie, kas vēlas atgriezties zinātu, kur pašvaldībā vērsties, lai risinātu praktiskus jautājumus, un justos gaidīti.

Latvijas novadu un pilsētu komunikācijas speciālisti, kuri šodien pulcējās Latvijas Pašvaldību Savienības rīkotajā seminārā, ierosināja LI publiskajā komunikācijā runāt ne tikai par vienu Latviju, kā vietu kur atgriezties, bet par veselām 119 vietām, norādot uz Latvijas pašvaldību skaitu un izsakot vēlmi iesaistīties kustībā. Arī Latvijas Pašvaldību Savienība ir gatava atbalstīt kustības #GribuTeviAtpakaļ mērķus un veicināt praktisku rīcību.

A.Rozenberga iepazīstināja pašvaldību pārstāvjus ar dažādām iespējām pozicionēt novadus un pilsētas starptautiski, piemēram, piesakoties tādiem UNESCO un Eiropas Savienības tituliem kā kultūras, mūzikas, literatūras, grāmatu, gastronomijas galvaspilsētas un reģioni. Viņa rosināja arī domāt par novadu un pilsētu pozicionējumu nacionālā mērogā, piemēram, izsakot atbalstu Latvijas kultūras galvaspilsētas statusa izveidošanai.

Latvijas Institūts arī aicina Latvijas pašvaldības aktīvāk iesaistīties valsts popularizēšanā ārzemēs, izceļot savu unikalitāti un parādot Latvijas daudzveidību. Konkrēta rīcība varētu būt ciešāki kontakti ar citur Latvijā un pasaulē dzīvojošiem novadniekiem un viņu pieredzes un zināšanu izmantošanu novada attīstībā.

Viens no turpmākajiem LI soļiem sadarbībai ar pašvaldībām būs darbnīcu veidošana viedokļu līderiem novados. Kustības plānā ir arī kopīgas praktiskas iniciatīvas ar citām mērķa grupām, piemēram, darba devējiem, uzņēmējiem, jauniešiem, studentiem, senioriem, kā arī ar citiem cilvēkiem un organizācijām, kas vēlas iesaistīties.

 

Foto: True Vision

vairāk

10.08
2016
Latvijas Institūts par #GribuTeviAtpakaļ runā ar redaktoriem un komentētājiem

Latvijas Institūts par #GribuTeviAtpakaļ runā ar redaktoriem un komentētājiem

Šodien Latvijas Institūts rīkoja diskusiju redaktoriem un komentētājiem par plašu rezonansi izraisījušo sociālo kustību #GribuTeviAtpakaļ, kuras laikā tika pārrunāta kustības stratēģija, mērķi un turpmākie soļi. Tajā piedalījās LI direktore Aiva Rozenberga, divi nesen no ārzemēm atgriezušies jaunie profesionāļi – Liene Pērkone un Ņikita Kazakevičs, kā arī mediju pārstāvji no Latvijas Radio, Latvijas Televīzijas, Latvijas Neatkarīgās Televīzijas, ziņu aģentūras BNS, laikrakstiem “Latvijas Avīze”, “Diena”, “Dienas Bizness” un ”Bauskas Dzīve”.

Diskusijā Ņ.Kazakevičs uzsvēra, ka jauniem cilvēkiem galvenā motivācija atgriezties Latvijā ne vienmēr ir finanses, bet vērtības un iespējas. Problēma nav algas apjomā, bet gan attieksmē pret jaunajiem profesionāļiem un jaunu priekšlikumu uzklausīšanā. Viņam piekrīt arī L.Pērkone, un saka, ka salīdzinājumā ar Londonu vai Parīzi strādājot Latvijā, rodas sajūta, ka profesionālajai attīstībai ir “griesti”, kuriem cauri izsisties ir neiespējami. Jaunie profesionāļi arī minēja, ka viņus Latvijā motivē atgriezties dzīves kvalitāte, daba un tīrā vide, kā arī start-up potenciāls.

Redaktori un komentētāji, kuru vidū valdīja dažādi viedokļi par sociālo kustību, izteica daudzas vērtīgas replikas un ierosinājumus par to, kā virzīt šo iniciatīvu uz priekšu. Piemēram, nepieciešamību aktīvāk iedzīvināt jaunas idejas un atvērtību Latvijas sabiedrībā, kas daudziem atgriešanos no citām Eiropas valstīm padarītu vienkāršāku. Arī to, ka Latvijā vajadzētu nonākt pie vienotas definīcijas par to, kas ir latvietis, lai sabiedrībā nebūtu dalījuma pēc tautības. Mediju pārstāvji runāja par uz vajadzību pēc konkrētiem praktiskiem rīkiem, kas atvieglotu pārcelšanos uz Latviju, kā arī nepieciešamību dažādas aizbraukušo grupas uzrunāt ar dažādiem vēstījumiem.

A.Rozenberga informēja mediju pārstāvjus par līdz šim izdarīto, kā arī par saņemto reakciju, kura ir bijusi gan kritiska, gan pozitīva, gan nosodoša, gan pateicības pilna. “Kustības mērķis ir emocionāli uzrunāt no Latvijas aizbraukušos un šeit palikušos iesaistīties un kopīgi domāt par to, kādu Latviju gribam redzēt nākotnē,” saka A.Rozenberga.

Nākamie sociālās kustības soļi ir dažādu partnerību veidošana ar Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas palīdzētu caur praktiskiem priekšlikumiem veidot ciešāku saikni starp cilvēkiem Latvijā un tiem, kas emigrējuši, kā arī veiktu nepieciešamās izmaiņas Latvijā pieejamo pakalpojumu kvalitātē.

Aicinājums #GribuTeviAtpakaļ nenozīmē, ka tiek sagaidīta tūlītēja cilvēku atgriešanās, bet gan to, ka aicinām cilvēkus uzturēt ciešākus kontaktus ar Latviju un apsvērt atgriešanos tad, kad cilvēki ir tam gatavi. Iniciatīva rosina domāt ne tikai par aizbraukušajiem, bet arī par cilvēkiem, kas palikuši Latvijā—strādāt katram savā jomā, lai uzlabotu lietas, ar kurām nav kaut kas kārtībā.

Jūlija beigās LI uzsāka sociālu kustību ar mērķi emocionāli uzrunāt no Latvijas aizbraukušos cilvēkus, vienkāršā veidā viņiem atgādinot: jūs esat mums svarīgi, un Latvija vienmēr būs jūsu mājas. LI uzskata, ka ir pienācis laiks skaidri pateikt, ka vēlamies redzēt mūsu tautiešus atgriežamies Latvijā—tad, kad viņi tam būs gatavi—bet pagaidām uzturēt ciešākas saites ar Latviju.

 

Attēls: (No kreisās) Liene Pērkone, Ņikita Kazakevičs un Aiva Rozenberga diskusijā ar Latvijas mediju redaktoriem un komentētājiem

vairāk