Latvija ir tīra, zaļa, droša un mūsdienīga Ziemeļeiropas valsts pie Baltijas jūras ar bagātu kultūras mantojumu, novatorisku garu un izcilām personībām. Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, tiešās pārvaldes iestāde “Latvijas institūts” (turpmāk – LI) vēlas atjaunināt un papildināt LI fotogaleriju ar augstas kvalitātes un izšķirtspējas Latviju reprezentējošiem fotoattēliem.

 

LI aicina fotogrāfus caurskatīt savas fotoattēlu galerijas un atbalstīt LI fotogalerijas papildināšanu. Ja Jums ir Latvijas tautu, tradīcijas, dzīves stilu, ainavas, kultūrvidi vai dabu raksturojošs fotoattēls, un Jūs labprāt vēlētos ar to dalīties, kļūstot par neformālo Latvijas vēstnesi un tēla radītāju ārvalstu auditorijās, lūdzu sazinieties ar Agniju Biruli (telefona numurs: 67 503 663, e-pasts: agnija.birule@li.lv), lai vienotos par fotoattēla izmantošanas nosacījumiem.

 

LI fotoattēlu galerija ir pieejama ārvalstu medijiem, Latvijas un ārvalstu vēstniecībām, Latvijas valsts un pašvaldību institūcijām, starptautiskiem, nekomerciāliem un Latviju popularizējošiem pasākumiem. LI piedāvā fotoattēlus brīvi izmantot ar mērķi popularizēt Latviju ārvalstīs vai starptautiskos pasākumos Latvijā. Katrā no fotoattēla izmantošanas reizēm tiek norādīts autortiesību īpašnieks. 

 

Foto: Reinis Oliņš