05.12
2017
Aicinājums fotogrāfiem

Aicinājums fotogrāfiem

Latvija ir tīra, zaļa, droša un mūsdienīga Ziemeļeiropas valsts pie Baltijas jūras ar bagātu kultūras mantojumu, novatorisku garu un izcilām personībām. Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, tiešās pārvaldes iestāde “Latvijas institūts” (turpmāk – LI) vēlas atjaunināt un papildināt LI fotogaleriju ar augstas kvalitātes un izšķirtspējas Latviju reprezentējošiem fotoattēliem.

 

LI aicina fotogrāfus caurskatīt savas fotoattēlu galerijas un atbalstīt LI fotogalerijas papildināšanu. Ja Jums ir Latvijas tautu, tradīcijas, dzīves stilu, ainavas, kultūrvidi vai dabu raksturojošs fotoattēls, un Jūs labprāt vēlētos ar to dalīties, kļūstot par neformālo Latvijas vēstnesi un tēla radītāju ārvalstu auditorijās, lūdzu sazinieties ar Agniju Biruli (telefona numurs: 67 503 663, e-pasts: agnija.birule@li.lv), lai vienotos par fotoattēla izmantošanas nosacījumiem.

 

LI fotoattēlu galerija ir pieejama ārvalstu medijiem, Latvijas un ārvalstu vēstniecībām, Latvijas valsts un pašvaldību institūcijām, starptautiskiem, nekomerciāliem un Latviju popularizējošiem pasākumiem. LI piedāvā fotoattēlus brīvi izmantot ar mērķi popularizēt Latviju ārvalstīs vai starptautiskos pasākumos Latvijā. Katrā no fotoattēla izmantošanas reizēm tiek norādīts autortiesību īpašnieks. 

 

Foto: Reinis Oliņš 

vairāk

27.11
2017
Latviešu Ziemassvētku rotājumi izstādīti Dānijas plakātu muzejā

Latviešu Ziemassvētku rotājumi izstādīti Dānijas plakātu muzejā

Dānijas Plakātu muzeja rīkotajā Eiropas Ziemassvētku rotājumu izstādē Orhūsā Dānijā apskatāmi arī latviešu amatnieces Ausmas Spalviņas salmu puzuris un stikla mākslinieces Ievas Krūmiņas dizaina priekšmeti – putni.

 

Dānijas Plakātu muzejs Orhūsā šajā pirmsadventes laikā ir izveidojis Ziemassvētku rotājumu izstādi, kurā piedalās 33 Eiropas valstis, arī Latvija. Katra valsts izstādē atklāj savas Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas un kultūrai raksturīgo.

 

Latvijas institūts, atsaucoties Dānijas plakātu muzeja aicinājumam, Ziemassvētku rotājumu izstādei nosūtīja divu latviešu mākslinieču darbus, pārstāvot gan tradicionālās, gan mūsdienu latviešu Ziemassvētku rotāšanas tradīcijas. A.Spalviņa, godinot latviskās tradīcijas un Latvijas valsts simtgadi, darināja salmu puzuri no simts kristāliem. Puzuris ir viens no senākajiem Ziemas saulgriežu rotājumiem, kas latviešu sētas greznojis jau krietnu laiku pirms Ziemassvētku eglītes. I.Krūmiņa, pārstāvot mūsdienu stikla amatniekus, izstādei radīja dizaina priekšmetus – putnus kausētā stikla tehnikā.

 

Latvijas institūts izstādē piedalās, lai popularizētu Ziemassvētku rotājumu tradīcijas, līdzās citām Eiropas valstīm parādot, cik dažādas un kulturāli bagātas ir Latviešu svētku svinēšanas ieražas.

 

Foto: Dānijas Plakātu muzejs

vairāk

21.11
2017
Valsts svētkos un Latvijas valsts simtgades priekšvakarā diasporas skoliņu audzēkņi nosūta 2473 apsveikumus senioriem sociālās aprūpes centros Latvijā

Valsts svētkos un Latvijas valsts simtgades priekšvakarā diasporas skoliņu audzēkņi nosūta 2473 apsveikumus senioriem sociālās aprūpes centros Latvijā
 

2017.gada 16.novembrī Rūjienā tiešās pārvaldes iestāde “Latvijas institūts” (turpmāk – LI) sadarbībā ar Rūjienas senioru māju rīkoja svinīgo pasākumu, kura laikā Latviešu skolas "Jumītis" Īrijā, Ziemeļīrijas latviešu bērnu nogales skola "Zīļuks", Lesteras Latviešu skolas Lielbritānijā un Latviešu skolas Ālandu salās audzēkņu darinātie apsveikumi valsts svētkos tika pasniegti Rūjienas senioriem.

 

Šo projektu LI īsteno jau otro gadu pēc kārtas sociālās kustības #GribuTeviApakaļ ietvaros. Projekta laikā no 2017.gada septembra latviešu diasporas skoliņu audzēkņi darināja apsveikumus Latvijas sociālās aprūpes centros mītošajiem senioriem, un Patriotu mēnesī - novembrī - tos izsūtīja uz Latviju. Kopā ar bērnu sveicieniem uz Latviju atceļoja arī vēstules, kurās diasporas bērni un skolotāji iepazīstināja ar sevi un savu ikdienu latviskajā skolas vidē.

 

Akcijā piedalās 30 sociālie aprūpes centri Latvijā, 32 latviešu skoliņas ārvalstīs, pārstāvot latviešu bērnus Eiropā, Amerikā, Dienvidamerikā un Austrālijā, 6 bērnu mākslas skolas Latvijā un Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija. Bērni kopumā ir radījuši 2473 sveicienus senioriem valsts svētkos un Latvijas valsts simtgades priekšvakarā šie sveicieni tiek nodoti senioriem sociālās aprūpes centros Latvijā.

 

Pasākumā piedalījās Latvijas institūta direktore Aiva Rozenberga, diasporas skolu patronese valsts prezidenta kundze Iveta Vējone un Latviešu skolas "Jumītis" Īrijā audzēkņi kopā ar saviem draugiem no Valmieras Jāņa Cimzes ģimnāzijas. Svinīgajā pasākumā seniorus ar muzikālu un māksliniecisku priekšnesumu priecēja Valmieras Drāmas teātra aktieri Kārlis Neimanis un Ģirts Rāviņš, "Jumītis" un Valkas J.Cimzes ģimnāzijas audzēkņi, izpildot senioriem tuvas dziesmas.

 

Ar šo aktivitāti LI vēlas stiprināt latviešu diasporas jaunākās paaudzes piederību Latvijas valstij, raisīt audzēkņos interesi par Latvijas valsts simboliem un atgādināt par vecākās paaudzes cilvēkiem, kas ir auguši kopā ar Latvijas valsti. Simboliski ar katru no audzēkņu pašu radītajiem sveicieniem senioriem valsts svētkos reizē tiks izteikta arī viņu piederība Latvijas valstij un kopā ar to nodots sirds mīļums.

 

Par iesaistīšanos diasporas projektā LI saka paldies Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai, katram diasporas skolas bērnam, vecākiem un skolotājiem, kā arī Gulbenes mākslas skolai, Jūrmalas Mākslas skolai, Ogres mākslas skolai, Dobeles Mākslas skolai, Skrīveru mūzikas un mākslas skolai, Talsu Mākslas skolai un Valkas J.Cimzes ģimnāzijai.

 

Foto no svinīgā pasākuma Rūjienā var aplūkot šeit.

 

Foto: Indars Krieviņš 

vairāk

09.11
2017
Aicinājums sveikt kaimiņvalstis simtgadēs ar īpašiem videoklipiem

Aicinājums sveikt kaimiņvalstis simtgadēs ar īpašiem videoklipiem

Latvijas institūts svinīgi prezentējis trīs īpašus videoklipus - sveicienus Igaunijai, Lietuvai un Somijai viņu valstu simtgadēs. Iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes tiek aicinātas izmantot šos klipus, lai sociālajos tīklos un citos komunikācijas kanālos draugiem un sadarbības partneriem kaimiņvalstīs nosūtītu Latvijas sveicienus lielajos svētkos. Video pieejami gan mājas lapā latvia.eu/videos, gan Latvijas institūta sociālajos tīklos.

 

"Draudzīgas kaimiņu attiecības visos laikos ir bijušas svarīgas. Šobrīd, kad tuvojas Baltijas valstu un Somijas simtgades, mums katram ir iespēja kļūt par šī īpašā video sveiciena vēstnešiem, sūtot tos draugiem, radiem paziņām un partneriem kaimiņvalstīs - vai arī jebkur citur pasaulē, kur viņi šobrīd atrodas. Pateiksim viņiem paldies par līdzās noieto simtgades ceļu!" pauž Latvijas institūta direktore Aiva Rozenberga.

 

Pasākumā video sveicieni simboliski tika pasniegti Lietuvas, Igaunijas un Somijas vēstniecībām, igauņu un lietuviešu kopienām un vidusskolām Latvijā, kā arī tika sacīti paldies vārdi visiem LV100 reģionālajiem koordinatoriem, kas palīdzēja akcijas organizēšanā. Pirmo personīgo sveicienu saviem draugiem Igaunijā no sava Facebook konta pasākumā nosūtīja Toms Dzērve no Siguldas, kurš pats piedalījās video tapšanā, lidojot ar "Zērgli" pāri Gaujas senlejai.

 

Šos video kaimiņvalstīs izplatīs arī Latvijas vēstniecības, tos demonstrēs dažādos Baltijas valstu un Somijas simtgades svinību pasākumos, universitātēs, biedrībās, apvienībās, pašvaldībās, folkloras kopās u.c. Tāpat tie ceļos sociālajos tīklos gan caur LI, gan LI sadarbības partneru kontiem, tiks rādīti dažādos pasākumos, kalpojot ne tikai kā sirsnīgs sveiciens kaimiņiem, bet arī kā vispārīgs Latviju reprezentējošs materiāls simtgades svinību periodā.

 

10.novembrī video sveicieni Lietuvai un Igaunijai tiks demonstrēti Baltijas Asamblejas sesijas laikā, kur šos apsveikumus redzēs gan parlamentu priekšsēdētāji, gan ārlietu ministri, kā arī deputāti un starptautiskie viesi.

 

Jau šodien sveiciens Igaunijai publiskots LI uzturētajā valsts oficiālajā Facebook kontā angļu valodā If you like Latvia, Latvia likes you. Pārējie klipi pieejami valsts oficiālajā mājas lapā angļu valodā latvia.eu un LI sociālajos tīklos.

 

Tautas sveiciena neparastais ceļojums pa Baltijas ceļa maršrutu tika iemūžināts video, kas nu ir pārtapis trīs sirsnīgos, emocijām bagātos sveicienos. Video projekta režisors ir Lauris Ābele (studija Tritone), tā realizāciju nodrošināja reklāmas aģentūra DDB Worldwide Latvia.

 

Congratulations, dear Lithuanians!

 

 

Happy Centenary, dear Estonians!

 

Happy Centenary, dear Finns!

 

vairāk